Короткий провідник по формації Руху Світло-Житя


Оази не можна навчитися, оазу потрібно пережити
О. Ф. Бляхніцкий
Рух Світло-Життя творить систему перманентної (постійної) християнської формації званої деутерокатехуменальною (вторинний катехуменат). Виходячи з твердження, що справжня християнська формація має тривати протягом усього життя, зростаючи крок за кроком, Рух хоче своїм впливом огорнути широкі суспільні кола, починаючи з дітей, молоді аж до дорослих і сім'ї.
Мета формації в Русі Світло-Життя – привести  учасників до повного відкриття факту і наслідків свого християнства, започаткованого на Святому Хрещенні, отже привести до християнської зрілості.
ФОРМАЦІЯ ДІТЕЙ
Формаційна праця на цьому рівні базується  на ідеалі Божого дитинства і виховному багатстві літургії. Триває 5 років і розпочинається після прийняття першого Святого Причастя.
Перші два роки - кандидат і хораліст мають початковий характер.
Три наступні - міністрант (прислужник)  світла, книги і вівтаря, (для дівчат відповідно схолістка, служба дарів, служба порядку) являються основною формацією (їх інколи називають дитячим деутерокатехуменатом). На цьому етапі річній праці передують 15-денні реколекції Оази Дітей Божих І, ІІ, ІІІ ступенів.
Оаза Нової Дороги
Призначена для дітей у віці 13-15 років.
Метою Оази Нової Дороги є преєвангелізація – підготовка для плідного прийняття християнської керигми особами, які беруть участь у цій програмі.
Програма включає п'ятнадцятиденні реколекції І, ІІ і ІІІ ступеня, а також роботу протягом року, для їх поглиблення і доповнення.
Зміст реколекційних переживань І ступеню Оази Нової Дороги концентрується навколо гасла „я” і містить роздуми щодо тотожності віруючої людини. Крім того, є спробою впорядкування його внутрішнього світу через рефлексію (роздуми) над основними атрибутами людяності, а також є поглядом очима віри на майбутню життєву дорогу учасників.
ІІ ступінь, піднімаючи питання діалогу і зустрічі: гасло „ти” – обговорює специфіку відносин людини з окремими Особами Святої Трійці, Божої Матері, а також з батьками; нагадує умови, що мають вплив на якість зустрічі з іншою особою та, показує відносини між людьми в світлі досвіду віри.
Тематика ІІІ ступеня, висловлена в гаслі: „ми”, включає рефлексію над цінностями, що творять зв'язки у спільноті та показує наслідки, які виникають з приналежності до спільноти Церкви, яка є плодом Пасхальної Таємниці Христа.
 
ФОРМАЦІЯ МОЛОДІ І ДОРОСЛИХ
І. Євангелізація.
Євангелізація є першим і необхідним етапом на дорозі формації (тобто, цей елемент не можна обминути, почати з іншого, а потім повернутися). Форми присутньої в Русі євангелізації є індивідуальна євангелізація, а також богослужіння і євангелізаційні реколекції, з якими тісно пов'язана робота в малих евангелізаційних і поєвангелізаційних групах.
Тематика реколекцій і реколекційних богослужінь, а також робота в поевангелізаційних групах концентрується навколо чотирьох правд (істин) духовного життя:
1.    Бог любить тебе і має для твого життя чудовий план. (пор. Й 3, 16)
2.    Людина грішна і відділена від Бога і Божого життя, тому не знає і не досвідчує Божої любові, не знає чудового Божого плану який Бог має для неї. (пор. Рм 3,23)
3. Ісус Христос – єдиний Спаситель, дарований Богом для знищення наслідків гріха людини. Через Нього ми можемо пізнати Божу  любов і чудовий Божий план для нашого життя. (Пор. Й 1,12)
4. Ми маємо особисто прийняти Ісуса Христа як Спасителя і Господа. Тільки тоді зможемо пізнати Божу любов і Божий план для нашого життя.
Подальша праця має допомогти  відкрити, що означає стати новою людиною і вивести на дорогу зростання в християнському житті. На цьому етапі учасники працюють відповідно до восьми поєвангелізаційних зустрічей.
Оаза Нового Життя нульового ступеня. Призначена для молоді, яка не брала участі в Оазі Нової Дороги і для якої програма першого ступеня була б ще дуже важка для зрозуміння і повного переживання.
Для праці протягом року пропонуються євангелічний перегляд життя. 
 
ІІ. Деутерокатехуменат
Цей етап обіймає період від молитви вступу в деутерокатехуменат до моменту переживання  реколекцій під час Центральної Оази Матір і приєднання  до дияконії Руху. Триває принаймні 3 роки. Ці два перші етапи в Русі Світло-Життя (євангелізація і деутерокатехуменат) разом складають так звану основну формацію.

1 Рік:
Ø Оаза Нового Життя І ступеня – являється переходом від євангелізації до деутерокатехуменату.
Ø Річна формація після І ступені: пізнання життєвого ідеалу Нової Людини (Дороговкази). Зміст  першого ступеня можна виразити в гаслі: зустріч з Христом через Слово Боже.
2 Рік:
Ø Оаза Нового Життя ІІ ступеня. ЇØ  ї програма допомагає усвідомити учасникам, що в житті кожного здійснюється історія спасіння, історія Вибраного Народу (особливо виходу з Єгипту), яка полягає на постійному виході з неволі гріха до свободи Божих Дітей, до Світла, яким є Ісус. У цьому визволенні ми беремо участь завдяки святим таїнствам. ОНЖ ІІ ступеня – це також час інтенсивної ініціації в глибину Літургії, вершиною якої є переживання Пасхи, як виходу з неволі гріха і відновлення хресних обітниць.  На закінчення оази важливим елементом є приняття ідеалу Нової Людини.
Ø Формація протягом року після ІІ ступеня: засвоєння суті союзу Бога з людиною, що увінчується свідомим відновленням Хрещення у Пасхальну вігілію. Весь зміст другого ступені можна подати в короткому гаслі: зустріч з Христом через Літургію і Таїнства.

3 Рік:
Ø Оаза Нового Життя ІІІ ступеня. Програма реколекцій охоплює історію первинної Церкви, життя і діяльність Апостолів, Мучеників і Сповідників; пізнання ролі Марії в ЇØ  ї постійному якби народжувані Церкви; пізнавання різних вимірів життя спільнот Церкви, що показує багатство харизм, які дані Церкві; досвід спільноти Церкви через зустрічі в малій групі відповідно до конспекту Дорога до спільноти.
Ø Формація протягом року після  ІІІ ступені: виховання до спільноти, поглиблення свідомості покликання в спільноті, участь в дияконії Церкви, як наслідок відкриття і реалізації свого покликання. Весь зміст третього ступені можна подати в короткому гаслі: зустріч з Христом у спільноті  Церкви.
ІІІ. Дияконія.
Це час перманентної (постійної) формації і несення конкретного служіння в Церкві в рамках Руху Свіатло-Життя. На цьому етапі пропонується пережити реколекції: Оазовий Курс для Аніматорів, Оази Реколекційної Дияконії, інші реколекції, організовані через окремі дияконії а також Школи Аніматора..
Джерела:
- Formacja podstawowa służby liturgicznej i Ruchu Światło- Życie, Diakonia Formacji animatorów, Kraków 1989 (red. ks. Maciej Ostrowski)
- Podręczniki: Oaza Nowej Drogi I, II i III stopnia
Опрацювала Барбара Сітек