ДИЯКОНІЇ В РУСІ "СВІТЛО-ЖИТТЯ"

Результатом основної формації членів Руху є усвідомлення відповідальності за справи Церкви і світу, яка виражається служінням у Русі і локальній спільноті Церкви.
Особи, які служать у Русі, називаються Дияконією Руху "Світло-Життя".                             
З огляду на територіальність діяльності розрізняють центральні, філіальні, єпархіальні (дієцезіальні), районні і парафіяльні дияконії.  Різноманітність напрямків діяльності Руху зумовлює необхідність створення на кожному територіальному рівні дияконій, що служать зміцненню єдності, євангелізують, допомагають потребуючим, пропагують і підтримують тверезий спосіб життя, виступають на захист людського життя, катехизують охрещених (деутерокатехуменат), організовують і проводять реколекційні оази, служать у спільнотах Домашньої Церкви, беруть участь у підготовці літургії, залучаються до діяльності локальних спільнот тощо.

Мета діяльності дияконії: через служіння - до єдності у Святому Дусі.

Дияконія Єдності

Цій меті особливо відповідає Дияконія Єдності. Тому серед інших дияконій вона є головною. Її завдання полягає у координуванні діяльності всіх дияконій та їх інспірації у дусі єдності.

Дияконії в межах Дияконії Єдності:
 1. Дияконія модерації (секретаріат священиків-модераторів на різних рівнях) - служить єдності особливим чином.
 2. Дияконія Єдності «В» - внутрішня «ad intra»
 3. Дияконія Єдності «З» - зовнішня «ad extra»
-         підтримують (кожна на своєму рівні) єдність і діалог з іншими спільнотами чи окремими особами за допомогою листування, організації різноманітних зустрічей тощо. 
 1. Дияконія Формації Дияконії відповідає «відділу кадрів» у світських установах. Особливим її завданням є приготування і проведення РОД (Реколекційна Оаза Дияконії). www.oaza.pl/cdfd
 2. Дияконія Свідчення представляє Рух та поширює інформацію про нього як всередині Руху, так і за його межі.
 3. Дияконія Слова дбає про те, щоб друковані матеріали Руху надходили вчасно до всіх бажаючих. www.oaza.pl/cds 
 4. Дияконія mass-media (або Засобів Масової Інформації – ЗМІ) впроваджує у діяльність Руху використання засобів масової інформації (крім преси): кіно, радіо, телебачення, Інтернет тощо.
 5. Дияконія Матеріальних Засобів інспірує та організовує у Русі розподіл матеріальних благ.

Інші дияконії Руху:
 1. Дияконія Реколекційних Оаз служить усім справам, пов'язаним з головною методикою діяльності Руху, якою є реколекційні оази різних типів і ступенів.
 2. Дияконія Визволення служить різним акціям і подіям, які організовує Рух з метою визволення людини з різного роду залежностей. Особливим її завданням є підтримка Справи Круціяти Визволення Людини. http://www.kwc.oaza.pl/
 3. Дияконія Милосердя служить різним благодійним акціям, які проводить Рух з метою реалізації найбільшої заповіді Христової любові, особливо щодо тих, які після визволення потребують подальшої підтримки і опіки. www.oaza.pl/cdmi
 4. Дияконія Євангелізації служить справі євангелізації, яка має привести людей до особистої зустрічі з Христом у Святому Дусі. Її завданням є організація Євангелізаційних реколекцій, відповідних акцій, розповсюдження євангелізаційних матеріалів і т. п. www.oaza.pl/cde
 5. Дияконія Девтерокатехуменату служить справі формації дітей, молоді, студентів, дорослих з метою повного їх залучення до життя в єдності у спільноті Церкви. www.oaza.pl/cddeut
 6. Дияконія   Молитви служить оживленню і підтримці в Русі духа і форм молитви, передусім шляхом організації оаз молитви. Також займається так званими харизматичними молитовними рухами.
 7. Дияконія Літургії служить літургійній формації і реалізації віднови Літургії, в якій Рух, згідно Конституції про Літургію, вбачає «джерело і вершину» життя Церкви.
 8. Музична  дияконія. Її метою є допомога в анімації співу, забезпечення відповідного музичного супроводу зустрічей членів Руху "Світло-Життя" а також музичної формації учасників реколекційних оаз. Завданням музичної дияконії є також розвиток талантів, збагачення досвіду музичного аніматора та формація членів дияконії, щоб через спів могли якнайкраще служити іншим в поглиблені своєї віри і зв'язку з Богом. www.oaza.pl/cdmuz
 9. Дияконія Сімейної Спільноти служить віднові родинного катехуменату та сімейної спільноти як домашньої Церкви. www.oaza.pl/cdwr
 10. Дияконія Локальної Спільноти служить парафіям та іншим локальним спільнотам, які прагнуть повністю реалізувати модель парафії, запропонованої Другим Ватиканським Собором.
 11. Дияконія Життя служить захисту людського життя від народження до натуральної смерті. До її завдань належить організація різних  зустрічей, конференцій, курсів, телефонів довіри, консультаційних центрів для людей різних вікових категорій і різних соціальних груп, організація допомоги потребуючим (напр., Дім одиноких матерів) та ін.   www.oaza.pl/cdz
 12. Дияконія Суспільно-культурна дбає про культуру і народні цінності (http://www.oaza.pl/dsk)
 13. Дияконія місійна – євангелізація за межами своєї країни, (www.oaza.pl/cdmis, www.oaza-diakoniamisyjna.blogspot.com )
 14. Дияконія Суспільної Комунікації. До її завдань входить обслуговування інформаційного сервера Руху в дієцезії, збір свідчень, реєстр подій в електронній версії, створення і підтримка дієцезіального архіву Руху.


Рух Світло-Життя постійно відкриває нові потреби і завдання в Церкві та суспільстві, а відповіддю на це є створення нових дияконій. Тому список  дияконій постійно відкритий і поповнюється.

Джерела:
-         Diakonie w Ruchu Światło-Życie, Pomoce dla animatorów. Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej,  Zeszyt 2, Kraków 1999.
-         www.oaza.pl
Опрацювала Т. Андрущишина